Vode

Reke.

Drina je prelepa reka zelenkasto-tirkizne boje, koja sa ponosom nosi titulu “kraljice svih voda”. Dužinom od 365 kilometara predstavlja najveću pritoku reke Save. Nastaje spajanjem reka Tare i Pive i …

Veliki Rzav je brza, izuzetno bistra planinska reka smaragdne boje. Potpuno je nezagađena, te je voda dozvoljena i za piće. Izvire u podnožju planine Mučanj (visoke 1536 metara) i formira nekoliko …

Đetinja je čista planinska reka koja nastaje na obroncima Tare, na mestu gde se spajaju četiri manje reke: Bratešina, Konjska reka, kao i Užički i Tomića potok. Duga je 75 kilometara i izuzetno …

Reka Uvac dužine 119 kilometara predstavlja najveću pritoku reke Lim. Na ovoj vodi je izgrađeno nekoliko hidrocentrala i formirana su tri prelepa jezera: Uvačko, Zlatarsko i Radoinjsko jezero. Usvom …

Reka Tara nastaje od dve male planinske reke: Opasnice i Veruše, koje se spajaju pod planinom Komovi 2487m.Zajedno sa rekom Pivom formira Drinu, koja je jedna od najvećih salmoidnih reka u Južnoj …

Reka Gradac je reka ponornica u Zapadnoj Srbiji. Izvire na planini Povlen (1347 m). Na udaljenosti od par kilometara od izvorišta ponire i ponovo izbija iznad manastira Ćelije. Reka Gradac teče 23,7 …

Reka Neretva je duga 230 km i završava se ulivom u Jadransko more. Ova prelepa i kristalno bistra reka ima svoj izvor u Bosni, u podnožju planina Jabuka i Zelengora 1227 m nadmorske visine. Mnogo …

Ova reka je jedna od najlepših pritoka reke Neretve. Prekrasna i kristalno čista reka je duga 32 km i ima svoj izvor u Bosni, na planinama Bjelašnica i Visočica 1120 m nadmorske visine.

Rzav je pritoka reke Drine i nastaje spajanjem reka Beli Rzav i Crni Rzav. Beli Rzav je dužine 23 km, a izvor joj je u zapadnom delu Nacionalnog parka Tara (1600 m nadmorske visine). Izvor reke Crni …

Reka Ćehotina je planinska reka koja ima dosta pritoka i veliki pad. Izvire ispod planine Stožer u Crnoj Gori na visini 1200m nadmorske visine, a uiliva se u Drinu na 385m nadmorske visine sa padom …