Reke

REKA ĆEHOTINA

Reka Ćehotina je planinska reka koja ima dosta pritoka i veliki pad. Izvire ispod planine Stožer u Crnoj Gori na visini 1200m nadmorske visine, a uiliva se u Drinu na 385m nadmorske visine sa padom od 815m nadmorske visine.

Ova prelepa reka bogata je mladicom (hucho hucho), kapitalnom potočnom pastrmkom, kalifornijskom i lipljanom, klenom,mrenom i skobaljem.

Kanjoni reke Ćehotine su naročite lepote i vekovima su prirodno mrestilište ribi iz reke Drine.

Ribolov je dozvoljen od 1. marta do 1. oktobra za salmonide, a za Mladicu (hucho hucho) od 1. jula do 1. marta, po pravilu uhvati i pusti.